Malířské a zednické práce

Montáž oken a dveří

Hromosvod a uzemnění